Bulut Bilişim ve Microsoft Azure

Bilişim sektöründe son dönemin popüler konularından olan bulut bilişimin tek bir tanımı bulunmamakla birlikte, en çok benimsenen ve ilgili kaynaklarda sıklıkla atıf yapılan bir tanım Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST, 2009) tarafından yapılmıştır. NIST tarafından oluşturulan söz konusu tanıma göre; “Bulut bilişim, yapılandırılabilir bilişim kaynaklarından oluşan ortak bir havuza, uygun koşullarda ve isteğe bağlı olarak her zaman, her yerden erişime imkân veren bir modeldir. Söz konusu kaynaklar (bilgisayar ağları, sunucular, veri tabanları, uygulamalar, hizmetler vb.) asgari düzeyde yönetimsel çaba ve hizmet alıcı-hizmet sağlayıcı etkileşimi gerektirecek kolaylıkta tedarik edilebilmekte ve elden çıkarılabilmektedir.

Bulut bilişimin bazı önemli özellikleri;

  • Donanım (bilgisayarlar, saklama üniteleri), bulut bilişim sağlayıcısı tarafından sunulmaktadır.
    Bulut bilişim hizmeti için gerekli donanım, bilgisayarların oluşturduğu şebeke tarafından dinamik olarak optimize edilmektedir.
  • Donanım kullanımının optimize edilmesi için bulut bilişim sağlayıcılar, kullanıcıların oluşturduğu trafiği, genellikle veri merkezleri veya bilgisayarlar arasında dağıtarak dengelemektedirler.
  • Uzaktaki donanım, verileri saklama ve işleme görevlerini yürütürken, e-posta hesaplarında olduğu gibi, farklı uygulamalar üzerinde kullanılabilmesini de sağlamaktadır.
  • Kullanıcılar PC, dizüstü ve tablet bilgisayarları ve akıllı telefonları ile yer ve konum fark etmeksizin bilgilerine erişebilmekte ve yazılımlarını kullanabilmektedirler.
  • Bulut bilişimin üç katmanı; donanım, platform ve uygulama yazılımıdır.
  • Kullanıcılar genellikle kullandıkları kadar ödeme yapmaktadırlar.
  • Kullanıcının ihtiyaç duyduğu kapasite artışı saniyeler mertebesinde sağlanabilmektedir.

Bulut Bilişimin Çeşitleri

Genel Bulut (Public Cloud) : Genel bulutta, şirketinizin tüm bilgi işlem altyapısını dışarı taşırsınız. Yani tüm bilgi işlem faaliyetinizi, üçüncü parti şirketlerin kurdukları altyapı üzerinde kiralayacağınız kaynaklar üzerinde yürütürsünüz.Bu çözüm özellikle kişisel kullanım için uygun bir çözümdür. Gmail örneğin genel bulut bilgiişlemi için en iyi örneklerden biridir. E-posta hizmetlerinden faydalanmak için hiçbir yatırım yapmanıza gerek bırakmadan, çok iyi yönetilen bir e-posta hizmetinden yararlanmanızı sağlamaktadır. Genel Bulut küçük boyutlu hatta bazen orta ölçekli işletmeler için de, düşük maliyetli çözümler sunmaktadır. Genellikle kullandığın kadar öde sistemiyle çalışır. Aylık ya da kullandıkça ödemeye dayalı sayaçlı sistemleri dahi vardır. Salesforce ve Amazon en bilinen örnekleridir.
Özel Bulut (Private Cloud) : Daha çok büyük şirketler ve veri güvenliği önemli her boyuttan şirkete hitap eder. Şirket kendi bulutunu kurar. Dışarıya kapalı bulut, şirket içinde ortak kullanılır. Genel bulut kadar büyük tasarruflar sağlamasa da, bilgi işlem yatırım ve giderlerinde çok önemli avantajlar sağlar. Genel bulut ile özel buluta günlük hayattan örnek vermek gerekirse birincisini toplu taşımacılığa, ikincisini özel otomobile benzetebiliriz. Genel bulutta da tıpkı toplu taşımacılıkta olduğu gibi kaynakların başkalarıyla aynı anda paylaşılması söz konusudur. Dördüncü Levent’ten Taksim’e belki en hızlı erişimi sağlar ama yolculuğu tanımadığınız kişilerle yaparsınız. Çantanızda yüz binlerce TL taşımak için uygun değildir. Cep telefonuyla konuşamazsınız, ya da konuşabilseniz bile özel konuşma pek yapamazsınız. Öte yandan özel bulutta tıpkı özel otomobilde olduğu gibi kişisel rahatınız, kişisel mahremiyetiniz ön plandadır. Özel bulut bilgi işlem altyapısı ise daha çok bir şirketin araç filosuna benzer. Herkes yine bir havuzdaki otomobilleri kullanır ama bir kez otomobilin içine girdi mi, yolculuğunun sonuna kadar o araç kişisel aracıdır.
Hibrid Bulut (Hybrid Cloud): Karma bulutta ise özel bulut ile genel bulutun birlikte kullanımı söz konusudur. Gizlilik ya da güvenilirlik derecesinin çok önemli olmadığı bazı uygulamalar için genel bulutun, gizlilik ve güvenilirliğin önemli olduğu alanlarda özel bulutun kullanıldığı sistemlerdir. Örneğin veri depolama için özel bulut, kelime işlem için ise genel bulutun kullanılmasının tercih edildiği durumlardır. Hangisini seçeceğinizi ihtiyaçlarınız belirler. Genel kural kişisel kullanımlar için genel bulutun, kurumsal kullanımlar için özel bulutun kullanılmasıdır. Ancak şirketin büyüklüğüne göre, tabii faaliyet alanını da göz ardı etmeden, hibrid çözümler de iyi bir alternatif olabilmektedir.

Bulut Bilişim Üzerinden Sunulan Hizmetler

Bulut bilişim hizmet dağıtımı SaaS, PaaS ve IaaS olmak üzere üç temel hizmet modelinden oluşmaktadır. Söz konusu hizmet sunum modellerine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmektedir:
Servis olarak yazılım (SaaS): SaaS, servis sağlayıcı tarafından sunucu üzerinde bulundurulan yazılım uygulamasının birden fazla kişi veya kuruluşa kullanıma sunulmasıdır. Bu hizmetle kuruluşlar lisanslama ve yazılım maliyetlerinden kurtularak daha ucuza aynı kullanım şekliyle kullandıkları kadar ücret ödeyerek bulut bilişim hizmetlerine sahip olmaktadırlar. Kullanıcı kurma, bakım, lisans gibi sorunlarla uğraşmamakta ve bu işler için kaybedilen zaman ve maliyet de kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.
Servis olarak platform (PaaS): PaaS, servis sağlayıcı tarafından müşteriye kendi uygulamasını geliştirip, çalıştırabileceği bir platform ile tamamlayıcı servislerin ve gerekli teknolojik altyapının sunulmasıdır. Kullanıcının kendi kurduğu uygulama dışında, platform altyapısını oluşturan bileşenler üzerinde herhangi bir kontrolü ve yönetim imkânı yoktur.
Servis olarak altyapı (IaaS): IaaS, müşterinin ihtiyaç duyduğu temel bilişim kaynaklarını (işlemci, depolama, ağ kaynağı vb.) kendisinin yapılandırabilmesi ve bunların üzerine ihtiyacı olan işletim sistemi ve uygulamaları kurabilmesidir. Müşterinin alt yapı üzerinde yönetimi ve kontrolü bulunmamakta, işletim sistemi seviyesinde sisteme tam bir hâkimiyeti bulunmakta ve firewall gibi bazı ağ bileşenlerini yönetebilmektedir.

AB’de Genel Bulut Pazarı

Microsoft Azure

Windows Azure, Microsoft’un Genel Bulut uygulama ve altyapı platformudur. Bu platformu pek çok şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin Microsoft Azure ile verilerini Microsoft veri merkezleri üzerinden çalıştıran ve saklayan bir internet uygulaması hazırlayabilirsiniz. Microsoft Azure’u, verileri kurum içerisinde (yani genel bulut dışında) kullanan uygulamalar için sadece veri depolamak amacıyla da kullanabilirsiniz. Microsoft Azure’u geliştirme ve test işlemleri veya SharePoint ve diğer uygulamaları çalıştırmak amacıyla sanal makineler oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Microsoft Azure’u çok ama çok sayıda kullanıcıya sahip çok büyük ölçeklendirilebilir uygulamalar oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Platform pek çok hizmet sunduğundan tüm bunlar ve çok daha fazlası mümkündür.

Microsoft Azure ve Bulut Bilişim

Microsoft Azure Microsoft veri merkezlerinden sağlanan genel bulut servisidir. Artan ve değişken ihtiyaçlara göre, ilk yatırım maliyet ve süresinin en aza indirir. Cihazlar, kurum içi uygulamalar ve bulut tabanlı uygulamalar için ortak bir deneyim yaratmaktadır. Kullandığın kadar ödeme modeli üzerine kaynaklara hemen ulaşabilerek tanıdık araçlar ile yazılım geliştirme, işletme ve yönetim ortamı sunmaktadır.

Microsoft Azure’un Bileşenleri

Çalıştırma Modelleri

Bir bulut platformunun gerçekleştirdiği en temel işlerden birisi uygulamaları çalıştırmaktır. Microsoft Azure bunu yapmak için üç seçenek sunuyor. Bu seçenekler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Bu üç yaklaşımdan (sanal makineler, internet siteleri ve bulut hizmetleri) her biri ayrı ayrı kullanılabilir. Ayrıca bu yaklaşımlardan ikisi veya daha fazlasını birlikte kullanabilecek bir uygulama da hazırlayabilirsiniz.

Azure veri merkezlerinin konumu

Sonuç

Bulut Bilişim ile işletmeler hesaplama, depolama ve bağlantı kaynaklarını ihtiyaçları kadar satın alıp, kendilerinin yönetebileceği ortam üzerinde kullanabilecek hizmetlere sahip olabiliyorlar. “Sanal Veri Merkezi” ile işletmelere ilk yatırım maliyeti olmadan esnek olarak büyüyebilen kurumsal bir hizmetler sunuyor. Şirketlerin ilk yatırım, yenileme, alt yapı sağlama, yönetim maliyetlerden tasarruf yapmasını sağlıyor. Sanallaştırmanında getirilerileri ile yeni bir sunucunun ayağa kaldırılması ve konfigüre edilmesi dakikalar mertebesine düşüyor.
İşletmeler BT kaynaklarını tıpkı elektrik, telefon hizmeti gibi ihtiyaçları kadar kullanıp, ödeyebilecekleri bir yapıya doğru ilerliyor, ciddi bir maliyet kazancı elde ediyor, yönetim kolaylığına kavuşuyor ve BT kaynaklı risklerden kendisini büyük oranda arındırmış duruma geliyor.

Bir cevap yazın