Disk ve RAID çeşitleri nelerdir?

Kurumsal anlamda disk çeşitlerini SSD, SAS ve SATA olmak üzere temelde üç kategoride inceleyebiliriz. Bunları performans göre SSD > SAS > SATA şeklinde sıralayabiliriz. Eğer uygulamarınız yüksek IO kapasitesine ihtiyaç duyuyorsa SSD disklerin tercih edilmesi gerekmektedir.

Her disk çeşidinin aşağıda olduğu gibi belli bir IO kapasitesine sahiptir.

– 7.2K SATA ~ 75-100 IOPS
– 10K SAS ~ 140 IOPS
– 15K SAS ~ 175-210 IOPS
– SSD Disk ~ 6000 IOPS

Tabii buradaki değerler yaklaşık değerlerdir. Bu değerler yazma işlemlerinin random veya sequential olmasına göre çok farklılık gösterebilir.

Peki bu değerlerin üzerinde IO ihtiyacınız olursa ne yapmanız gerekiyor. Burada devreye RAID (Redundant Array of Independent Disks) kavramı devreye giriyor. RAID ekstra performans sağladığı gibi disklerin yedekliliğini de sağlayabilmektedir. Bu anlamda RAID teknolojileri tüm kurumsal çözümlerde muhakkak kullanılmaktadır.

Sunucularda RAID işlemi RAID kartı adı verilen donanımlar ile yapılmaktadır yada yazılım tabanlı RAID kartlarıyla da yapılabilmektedir. Üzerinde pil olması sebebiyle genellikle donanımsal RAID kartları tercih edilmektedir.

RAID temelde mirroring ve striping olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Bu kavramlar RAID çeşitlerinde daha rahat anlaşılabilmektedir.

Hot Spare disk : Mevcut RAID yapısında bir disk arızalandığında diskin değişmesini beklemeye gerek kalmadan arızalı diskin yerine otomatik olarak geçen disktir. Disk yapılarında mutlaka olması gereken disklerdir.

RAID çeşitleri ve özellikleri;

RAID-0 : En az iki disk kullanılarak yapılan RAID-0 en yüksek performansa sahip olan yapıdır fakat burada disk yedekliliği yoktur yani disklerden biri arızalandığında tüm verinizi kaybederseniz. RAID kartına gelen data RAID içerisinde bulunan tüm disklere aynı anda yazılır (striping) ve performansın çok yüksek olması bundan kaynaklanmaktadır. Kurumsal yapılarda bu disk yapısının kullanılması hiçbir zaman tavsiye edilmez.

RAID-1 : Bu yöntem 2 disk kullanılarak yapılır. Diskin birine yazılan datanın aynısı diğer diske de yazılır (mirroring) ve disklerden birisinin arızalansa bile data kaybı olmaz. Örneğin 1TB’lık diskler kullanarak RAID-1 yaparsanız toplam elde edeceğiniz net alan 2TB değil 1TB olacaktır.

RAID-5 : En az 3 disk kullanılarak yapılır. Tüm disklere hem data hem de parite bilgisi yazılır. En fazla 1 disk arızasına kadar tolere edilebilir. Örneğin 1TB’lık 3 disk kullanarak RAID-5 yapılırsa 1 disk kapasitesi pariteden dolayı kaybolacağından toplam net alan 2TB olacaktır.

RAID-6 : En az 4 disk kullanılarak yapılır. RAID-5’ten farkı 2 disk arızasına kadar tolere edebilmesidir. Okuma hızı çok iyi olsa da yazma hızı çift parite olduğundan RAID-5’e göre daha düşüktür. 1TB’lık 4 disk kullanılarak RAID-6 yapılırsa toplam elde edilecek net alan 2TB olacaktır. Kurumsal yapılırda en çok tercih edilen yapılan birisidir.

RAID-10 : En az 4 disk kullanılarak yapılan bu yöntemde 2 adet RAID-1 yapısının RAID-0 ile birleştirilmesiyle oluşan yapıdır. Performans ve yedeklilik açısından en iyi yöntemdir. 1TB’lık 4 adet disk ile RAID-10 yapılırsa elde edilecek net alan 2TB olacaktır.

RAID-50 : En az 6 disk ile yapılan bu yapıda RAID-5 gruplarının RAID-0 ile birleştirilmesiyle oluşur. 1TB’lık 6 disk ile RAID-50 yapılırsa elde edilen net alan 4TB olacaktır.

RAID 60 : En az 8 disk ile yapılan bu yapıda RAID-6 gruplarının RAID-0 ile birleştirilmesiyle oluşur. 1TB’lık 8 disk ile RAID-60 yapılırsa elde edilen net alan 4TB olacaktır.

Bir cevap yazın