Vmware Transparent Page Sharing nedir?

ESXi hipervizöründe bulunan TPS (Transparent page sharing) özelliğini daha iyi anlamak için memory paging kavramını bilmek gerekiyor.

Kısaca memory paging, bir bilgisayarın veya sanal makinenin (VM) memory kaynaklarının nasıl paylaşıldığını denetlemek için kullanılan bir memory yönetim tekniğidir.

Bir sunucu, fiziksel olarak tanımlanan memory’den daha fazla bellek ihtiyacı duyabilir. Virtual memory olarak adlandırılan bu fiziksel olmayan alan, aslında bilgisayarın RAM’ı emule edilmiş bir sabit disk bölümündendir. Fiziksel bellek gibi davranan bu sabit disk bölümüne page file denilmektedir.

TPS ise, host üzerine bulunan fiziksel memory kaynaklarının vmkernel tarafından otomatik olarak virtual memory page’lerinin konsolide edilmesidir. Diğer bir deyişle TPS, fiziksel hostun memory’sinde aşırı yük olduğunda memory page’leri tarayarak tekilleştirme (memory deduplication) işlevini yerine getiren mekanizmadır. Böylece host üzerinde bulunan aşırı yük azalmış olacaktır.

TPS özelliği host üzerinde default olarak açık gelirken vmware yeni sürümlerinde (6.0 sonrası) bu özelliği çeşitli güvenlik risklerinden dolayı default olarak kapatma gereği duydu.

Güvenlik endişeleriyle ilgili olarak bu makaleyi okuyabilirsiniz.

ESXi host üzerinde TPS özelliğni disable etmek isterseniz aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

– vSphere client ile vCenter veya hostunuza bağlanınız.
– İlgili hostu seçiniz.
– Configuration tab > Software section > Advanced Settings adımlarını izleyiniz.
– “Mem” altında “Mem.ShareScanGHz” değerini bularak bu değeri “0” yapınız.
– Değişikliğin hemen aktif olabilmesi için ise host üzerinde bulunan tüm sanal sunucular reboot edilebilir yada tüm sanal sunucuları cluster içindeki diğer hostlara taşıyıp geri aynı hosta taşınabilir.

Bir cevap yazın